Balloja me Kostume
March 13, 2019
TAKIMET QË SJELLIN REZULTATE
March 13, 2019

Shpella e Xhevahireve

Eli, Samëra dhe Jasmina po shkojnë në Shpellën e Xhevahireve, pasi që një dragua i tmerrshëm frymëzjarr po shkakton telashe. A do të munden vajzat, bashkë me miqtë e tyre - dragonjtë e ëndrrave, të kapin personazhin e fundit të keq nga përrallat që ka lëshuar Mbretëreshë Zemërkeqja dhe ta shpëtojnë Mbretërinë Magjike?

3€