Festivali i Feniksit
March 13, 2019
Shpella e Xhevahireve
March 13, 2019

Balloja me Kostume

Është gara vjetore e bukurveshjes në Mbretërinë Sekrete, ku edhe Eli, Samëra, Jasmina dhe Triksi do të veshin nga një kostum! Mirëpo, kur të gjithë banorët e mbretërisë janë të veshur me kostume, a do të munden vajzat ta shohin personazhin tjetër të keq nga përrallat e Mbretëreshë Zemërkeqes – Ujkun e Madh të Keq – para se ai të hungërijë dhe ta rrënojë mbretërinë?

3€