Libra Psikologji

November 14, 2018

ARTI I REALIZIMIT TE SHITJES

Çelësi i bërjes më shumë e më shpejtë para, në botën e shitjeve profesioniste. Në këtë libër do të mësoni aftësi të përvetësueshme, të cilat mund […]
November 14, 2018

PSIKOLOGJIA E SHITJES

Qëllimi i këtij libri është që t’ju japë një varg idesh, metodash, strategjish dhe teknikash, të cilat mund t’i përdorni menjëherë për të bërë shitje më […]